Eis een schadevergoeding vertraging vliegtuig

Enkele uren vertraging of nog erger, een annulering. Het is de nachtmerrie voor elke reiziger. Misnoegd en morrend afwachten, brengt op dat moment geen zoden aan de dijk. Uw rechten kennen én opeisen is de boodschap.

 

Op reis met een vliegtuig, hogesnelheidstrein, ferry of touringcar? U wilt dat alles zo gesmeerd en vooral zo snel mogelijk verloopt. Maar in de praktijk kan het al eens misgaan, met een vertraging of zelfs annulering tot gevolg. Om het leed te verzachten werkte de Europese Unie een bescherming voor de passagier uit. Daarbij krijgen de vervoersmaatschappijen een aantal verplichtingen opgelegd. Het sluitstuk van de Europese beschermingsregels ging gisteren, 1 maart, van kracht. Daarmee krijgen de passagiers van busreizen als laatste groep een betere bescherming

 

‘De voorziene bescherming verschilt grondig naargelang het type vervoer. De komende jaren zullen de regels beter op elkaar moeten worden afgestemd’, zegt Eric Pouw, directeur van Wetsburg Juristen met kantoren in Breda en Hoogstraten. Een gespecialiseerd label van Wetsburg is o.a. airlineclaim.eu welke zich richt op de reiziger met problemen met luchtvaartmaatschappijen.

 

‘De regels voor de andere vervoersmiddelen zijn op die voor het vliegtuig geïnspireerd, maar gaan minder ver. Uit de praktijkervaring en dan vooral na het sluiten van het luchtruim door de aswolk bleek dat de verplichtingen voor de luchtvaartmaatschappijen te zwaar zijn. Op termijn zullen die voor vliegtuigen wellicht wat afgezwakt worden’, aldus Eric Pouw. Waarop hebt u recht als u reist met het vliegtuig, hogesnelheidstrein, ferry of bus?

 

Vliegtuig

 

Een vliegtuigticket in de hand? Bij een vertraging, overboeking of annulering moet de luchtvaartmaatschappij u sowieso ‘pampering’ aanbieden: maaltijden en verfrissingen, twee gratis telefoongesprekken en zonodig hotelaccommodatie. Maar wat is vertraging? Bij vluchten over een afstand van minder dan 1.500 kilometer is dat vanaf een wachttijd van 2 uur na de voorziene vertrektijd. Voor vluchten over een afstand tussen 1.500 en 3.500 kilometer of een vlucht binnen de Europese Unie van meer dan 1.500 kilometer is dat een vertraging van 3 uur. Voor langere afstanden is 4 uur de norm.

 

 

Schadevergoeding én keuze

 

Enkel als u niet met de geplande vlucht kunt vertrekken door een annulering of een overboeking maakt u aanspraak op een schadevergoeding, bovenop de ‘pampering’. Die is forfaitair vastgelegd volgens de vluchtafstand. ‘Reizigers van een lowcostmaatschappij krijgen dezelfde vergoeding als die van een duurdere maatschappij’, zegt Eric Pouw. Voor een vlucht tot 1.500 km bedraagt de annuleringsvergoeding 250 euro, voor een vlucht tussen 1.500 en 3.500 km is dat 400 euro en langere vluchten 600 euro. Dat bedrag wordt wel gehalveerd als het oponthoud naargelang de vluchtafstand kleiner is dan respectievelijk 2, 3 of 4 uur. Bovenop die schadevergoeding moet de luchtvaartmaatschappij u de keuze laten tussen een terugbetaling van uw ticket met eventueel terugvlucht naar uw vertrekpunt (refund), de eerstvolgende vlucht naar uw eindbestemming (rerouting) of een nieuwe vlucht op een ander moment (rebooking).

 

‘In het verleden poogden de luchtvaartmaatschappijen onder de verplichte schadevergoeding uit te komen, door ook lange vertragingen te bestempelen als een vertraging en niet als een annulering. Maar een uitspraak van het Europees Hof van Justitie bracht daar verandering in’, zegt Eric Pouw. De schadevergoeding moet worden betaald zodra het vliegtuig zijn eindbestemming met drie uur of meer vertraging bereikt. Eerder deze week oordeelde diezelfde rechtbank dat ook passagiers van een vlucht met een rechtstreekse aansluiting een compensatie moeten krijgen als ze met meer dan drie uur vertraging aankomen, ook al was er bij het vertrek minder dan drie uur vertraging. Een overstap doet daar geen afbreuk aan.

 

Overmacht

 

Wat bij overmacht zoals sneeuw of mist? Herinner u de aswolk die in 2010 het vliegverkeer dagenlang verlamde. ‘De verplichte schadevergoeding valt bij overmacht weg, maar de luchtvaartmaatschappij is nog altijd verplicht een andere vlucht, hotelovernachtingen en maaltijden aan te bieden’, zegt Eric Pouw. ‘In het verleden gebruikten de luchtvaartmaatschappijen ook te pas en te onpas overmacht voor technische defecten aan het vliegtuig. Maar door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie moet de luchtvaartmaatschappij ook bij een gewoon technisch defect een schadevergoeding betalen.’

 

Als de luchtvaartmaatschappij u ruim voor uw vertrek op de hoogte brengt van een annulering moet ze geen schadevergoeding betalen. Tijdig betekent minstens 2 weken voor uw vertrek. Als de maatschappij u later op de hoogte brengt, moet ze een alternatieve vlucht aanbieden die nauw aansluit bij de geboekte reis. Krijgt u minstens 7 dagen voor uw vertrek een bericht, dan moet de vervangende vlucht minder dan 2 uur voor uw voorziene vertrektijd opstijgen en minder dan 4 uur na de voorziene aankomsttijd landen. Bij een annulering in de 7 dagen voor uw vertrek moet de vervangende vlucht nog nauwer aansluiten: minder dan 1 uur voor vertrek en 2 uur na aankomst.

 

Europese regels of niet?

 

De Europese bescherming geldt zowel voor lijn- als chartervluchten die vertrekken van of aankomen op een luchthaven in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie (EU), IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Bij een vertrek vanuit de EU heeft het geen belang of u al dan niet met een Europese luchtvaartmaatschappij vliegt. Bijvoorbeeld ook een vlucht van Brussels Airport naar New York uitgevoerd door een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij valt onder de Europese regelgeving. Voor de vluchten die buiten de EU vertrekken moet de vlucht worden uitgevoerd door een Europese maatschappij. Zo geniet u bij een terugvlucht van New York naar Brussel wel van de Europese bescherming als u vliegt met Lufthansa, maar niet met American Airlines.

 

Als de Europese regels niet gelden, kunt u zich nog beroepen op het verdrag van Montreal. ‘In tegenstelling tot de Europese regels regelt dat verdrag ook de schadevergoedingen voor verloren of beschadigde bagage. En bagageproblemen zijn nog altijd goed voor de helft van alle reisperikelen’, merkt Eric Pouw op. Het verdrag van Montreal bepaalt het maximumbedrag van een schadevergoeding. Omgerekend naar euro kunt u voor bagageschade een vergoeding van iets minder dan 1.300 euro krijgen. Bij een overlijden of letsel bedraagt de schadevergoeding maximaal zo’n 128.000 euro en voor vertragingsschade zo’n 5.300 euro. ‘Wie zich zowel op de Europese regels als die van het verdrag van Montreal kan beroepen, is in de praktijk meestal beter af met de Europese regels’, adviseert Eric Pouw.

 

Bus en touringcar

 

De nieuwe bescherming voor reizigers met een bus of touringcar is er voor reizen met een afstand van minstens 250 kilometer. ‘De regeling geldt enkel maar voor het vervoer op vaste trajecten zoals van Eurolines, niet bij de occasionele uitstap met de autocar’, merkt Eric Pouw op. Bij een overboeking, annulering of vertraging van meer dan 2 uur, moet u de keuze krijgen tussen een terugbetaling van de ticketprijs of vervoer naar de eindbestemming via een andere route zonder extra kosten. Krijgt u die keuze niet, dan moet de vervoersmaatschappij u achteraf een vergoeding van 50 procent van de ticketprijs, bovenop de terugbetaling van uw ticket. Bij een vertraging bij vertrek van meer dan 90 minuten of een annulering van een reis van minstens 3 uur moeten u hapjes, maaltijden en verfrissingen aangeboden worden. Als u door een onderbreking van de reis, ongeluk of vertraging de nacht ter plaatse moet doorbrengen, moet de maatschappij tot twee hotelovernachtingen (tot 80 euro per nacht) aanbieden. Die verplichtingen zijn er niet als door slechte weersomstandig heden of natuurrampen de busmaatschappij niet veilig kan opereren.

 

De Europese regels voorzien ook in een schadevergoeding voor beschadigde of verloren bagage tot 1.200 euro. Bij een overlijden of letstel door een ongeval kan de vergoeding oplopen tot 220.000 euro per passagier, of zelfs meer als dat voorzien is in de nationale wetgeving.

 

Hogesnelheidstrein

 

Wie reist met een internationale treinverbinding, zoals de hogesnelheidstrein Thalys of Eurostar, geniet sinds eind 2009 rechten bij een vertraging of annulering. ‘In de praktijk zien we dat veel maatschappijen een ruimere schadevergoeding voorzien dan wat is vastgelegd in de Europese regels’, zegt Eric Pouw. Bij vertragingen van minstens 1 uur heeft u recht op een schadevergoeding, de keuze tussen een refund, rerouting of rebooking en ook maaltijden en eventueel accommodatie. De schadevergoeding is wettelijk vastgelegd op 25 procent van de ticketprijs bij een vertraging tussen 1 en 2 uur en van 50 procent voor langere vertragingen. Indien de trein op het spoor gestremd is, moet ook vervoer van op de trein naar het station of de eindbestemming van de reis voorzien worden.

 

Ferry en cruise

 

Ook als u een cruise doet of met een ferry reist, geniet u van een bescherming. De Europese verordening, die op 18 december 2012 in werking trad, is van toepassing voor alle passagiers die inschepen in een haven in de Europese Unie. Bij een vertrek uit een haven buiten de Europese Unie moet de aankomsthaven wel in de EU liggen en de scheepvaartmaatschappij in de EU gevestigd zijn. Als de verwachte vertraging op de eindbestemming tot meer dan 90 minuten oploopt, heeft u recht op adequate bijstand zoals snacks, maaltijden, verfrissingen en hotelovernachtingen. ‘In tegenstelling tot bij de vliegtuigen is de verplichting tot logies beperkt tot 3 nachten en 80 euro per nacht’, merkt Eric Pouw op. Enkel voor ferry’s worden ook financiële compensaties voorzien: een schadevergoeding tussen 25 tot 50 procent van de vervoersprijs en de keuze tussen een refund of een rerouting. Die compensaties zijn niet opeisbaar bij noodweer.

 

Voor meer informatie neem contact op met www.wetsburg.nl

 

Eric Pouw - procesfinancier - Hoogstraten (B) - Breda (NL)

Eric Pouw introduceert procesfinanciering in Nederland met Wetsburg Juristen.

Breda, 12 mei 2013


Na meer dan 20 jaar actief te zijn geweest als insolventie adviseur is het tijd voor iets nieuws. Met Wetsburg Juristen ga ik mij in het vervolg toeleggen op het financieren van civiele procedures in Nederland. Wetsburg Juristen vergroot hiermee de toegankelijkheid van het Nederlands recht. Nu zien jaarlijks duizenden Nederlandse bedrijven en particulieren af van een gang naar de rechter, omdat zij de financiële risico's van een procedure niet willen dragen. Het gaat hierbij om vorderingen en claims met een gezamenlijke waarde van honderden miljoenen Euro’s.

Het aanspannen van een civiele procedure brengt in Nederland grote financiële risico's met zich mee. De kosten van een rechtszaak kunnen hoog oplopen , zonder dat vooraf zekerheid bestaat over de uitkomst van de procedure. Wetsburg Juristen gaat civiele procedures financieren. De advocaat van de eiser blijft verantwoordelijk voor de procesvoering. Dit houdt in dat de financiële risico's geheel voor rekening komen van Wetsburg Juristen. De eisende partij is te allen tijde verzekerd van financiering van de rechtsgang, ook als de zaak niet wordt gewonnen. De advocaat ontvangt, ongeacht de afloop van de procedure, altijd zijn honorarium.

Civiele procedures komen voor financiering in aanmerking indien Wetsburg Juristen de rechtsgang juridisch haalbaar en financieel verantwoord vindt. Bovendien moet het gaan om een rechtszaak met een vordering of claim van minimaal 150.000,- Euro. Bij vorderingen van kleinere omvang heeft het financieren van de rechtsgang door Wetsburg Juristen doorgaans weinig zin, omdat de kosten dan nauwelijks opwegen tegen het te vorderen bedrag.
Via de eigen advocaat kan een eisende partij een rechtszaak voorleggen aan Wetsburg Juristen. Deskundigen van Wetsburg Juristen voeren een haalbaarheidsonderzoek uit. Dit onderzoek omvat onder meer een analyse van de juridische aspecten, financiële risico’s en de verhaalbaarheid bij de tegenpartij. Bij een positieve uitkomst neemt Wetsburg Juristen de financiering van de procedure op zich. In ruil ontvangt Wetsburg Juristen bij toewijzing een vooraf overeengekomen percentage van de vordering of claim. Bij afwijzing van de vordering betaalt Wetsburg Juristen de proceskosten inclusief een eventuele kostenveroordeling.

Kortom: Financiering door Wetsburg Juristen neemt niet alleen de financiële belemmering voor het voeren van een procedure weg, maar voorziet de eiser ook vooraf van een tweede kwalitatieve toets van de claim. Wetsburg Juristen heeft financiering aangetrokken via een aantal informal investors die garant staan voor alle kosten die voorvloeien uit een procedure. Vooraf worden bankgaranties afgegeven aan de advocaten die voor cliënten van Wetsburg Juristen procederen.
Bij Wetsburg Juristen werken op dit moment 3 juristen. Zij voeren haalbaarheidsonderzoeken uit, coördineren de lopende zaken, maar procederen niet zelf. Inmiddels zijn er ruim 20 advocaten aangesloten bij het proces netwerk van Wetsburg Juristen.

Wetsburg Juristen maakt procederen meer toegankelijk!

airlineclaim.eu

Hoe werkt airlineclaim.eu?

Is uw vlucht meer dan 3 uur vertraagd, geannuleerd of overgeboekt, dan kan het zijn dat u recht hebt op compensatie of een schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht vanwege de luchtvaartmaatschappij. Uit ervaring weten we dat het voor consumenten heel lastig is om compensatie te krijgen van luchtvaartmaatschappijen. Vluchtgegevens, overmacht en juridische termen nemen wij voor onze rekening. Wilt u weten of u recht hebt op een vergoeding, meld ons dan uw vluchtnummer en de datum. Wij kunnen u direct vertellen of u recht heeft op een schadevergoeding. Bel met +31 76 30 30 700 begin_of_the_skype_highlighting +31 76 30 30 700 end_of_the_skype_highlighting

Iedere vliegpassagier in Europa moet op een simpele manier zijn recht kunnen halen. Wij willen het proces dat nu ingewikkeld is makkelijk en transparant maken. Slechts 7% van de passagiers die recht hebben op geld kennen de wet- en regelgeving. Dit moet 100% worden!

Welk bedrag aan schadevergoeding heeft u recht op?

De schadevergoeding bedraagt:

  • 250 Euro voor alle vluchten tot en met 1500 km;
  • 400 Euro voor alle vluchten binnen de EU van meer dan 1500 km;
  • 400 Euro voor alle vluchten buiten de EU tussen 1500 en 3500 km;
  • 600 Euro voor alle overige vluchten.

Wat kunnen we voor u doen?

Bewijslast verzamelen, toetsen aan de wetgeving en brieven schrijven. Wij helpen u graag. Alleen doen of het werk uit handen geven aan ons? Wij doen er alles aan om uw claim probleemloos te verhalen en door lastige procedures te leiden. Luchtvaartmaatschappijen willen namelijk niet graag een schadevergoeding betalen.

Wetsburg Juristen

Elke dag haalt Wetsburg Juristen miljoenen vluchtgegevens binnen die nodig zijn voor de validatie van uw klacht. Zo kunnen we bijvoorbeeld controleren of uw vlucht is uitgevoerd door een Europese of andere luchtvaartmaatschappij. Dit soort informatie is cruciaal om te bepalen of u daadwerkelijk recht hebt op een schadevergoeding. De vluchtgegevens koppelen we vervolgens aan de criteria van de wet- en regelgeving, dat overigens per land verschillend kan zijn. Deze gegevens vormen de eerste onderdelen in uw dossier, zodat u sterk staat in uw klacht aan de betreffende luchtvaartmaatschappij.

Controle op rechtsgeldigheid

Of je wel of niet recht hebt op compensatie, hangt af van Europese wet- en regelgeving. Hieruit vloeien de criteria voort om te bepalen waar je recht op hebt.
Belangrijke wet- en regelgeving zijn:

  • Verordening (EG) nr.261;
  • Verordening (EG) nr. 889 2002 Montreal;
  • Sturgeon-arrest;
  • Wallentin-Hermann-arrest;

Aan de hand hiervan kunnen we bijvoorbeeld bepalen of er sprake is van overmacht.
Naast deze wet- en regelgeving doen handhavende inspecties en rechters ook uitspraken die van belang kunnen zijn voor de rechtsgeldigheid van uw klacht.

Eis tot schadevergoeding

Mocht de luchtvaartmaatschappij niet akkoord gaan met je eis tot schadeloosstelling, dan zorgen wij dat je klacht terecht komt bij de handhavende instantie. Dit is de autoriteit in het land waar het voorval zich heeft voorgedaan. Een uitspraak van een handhavende instantie is niet bindend, maar sterkt je wel in je gelijk. In circa 90% van de gevallen wordt een claim niet in één keer gehonoreerd. Is dat bij u ook het geval, dan hebben wij een team van juristen klaar staan. Zij kunnen aan de hand van eerdere uitspraken uitzoeken welke volgende stappen nodig zijn om een luchtvaartmaatschappij tot betaling te dwingen.

 

Voor de diensten van airlineclaim.eu betaalt u een vast bedrag van 19,50 Euro (excl. BTW).

Nieuwe claimcultuur in Nederland

Steeds vaker komt het in Nederland voor dat gedupeerde bedrijven massaal een schadeclaim indienen tegen deelnemers aan een kartel. Op dit moment worden er aan Nederlandse rechtbanken liefst drie zaken uitgevochten. Bedrijvenkoepel VNO-NCW krijgt koude rillingen van deze ontwikkeling.

 

Bij de massale schadezaken koopt een bedrijf of stichting de schadeclaims op van bedrijven die schade hebben geleden door een kartel en probeert deze schade vervolgens te verhalen op de deelnemers van het kartel.

 

Onlangs verwierf het Belgisch-Duitse claimbedrijf de claimrechten in een zaak tegen onder andere chemieconcern AkzoNobel. Het betreft een zoutkartel. Daarnaast loopt er een zaak tegen een liftenkartel en een zaak van het Ierse Claim Funding International, waarin geld wordt geëist van KLM-Air France en Martinair wegens een luchtvaartkartel.

 

Liesker Legal uit Breda en ook Wetsburg Juristen uit Breda houden zich bezig met professionele claimbegeleiding en voorbereiding. Bovendien financieren beide juristenkantoren ook de proceskosten.

 

Wetsburg Juristen en Liesker Legal procesfinanciers in Nederland

Het Amerikaanse bedrijf Juridica Investments Limited, gestart in 2007, heeft tot april 2013 meer dan 330 miljoen dollar geïnvesteerd in Amerikaanse civiele rechtszaken. Burford Capital ltd, actief sinds oktober 2009, heeft inmiddels 135 miljoen dollar in lopende procedures gestoken, veelal internationale arbitrages. Het is voor de Verenigde Staten een nieuwe trend, over komen waaien vanuit Australië en het Verenigd Koninkrijk. Maar third party litigation funding is omstreden: de Amerikaanse Kamer van Koophandel heeft opgeroepen tot een verbod.

 

De Verenigde Staten kent al langer de praktijk dat consumenten voorschotten kunnen krijgen in letselschadezaken. Het gaat daarbij om relatief lage bedragen van 1750 tot 4500 dollar, zo blijkt uit onderzoek. Als tegenprestatie draagt het slachtoffer bij winst van de zaak een deel van de schadevergoeding over aan de financier. In Nederland houden onder andere Wetsburg Juristen en Lieskes Legal, toevallig beide gevestigd in Breda, zich hier mee bezig.

 

Nieuw in de Verenigde Staten is de praktijk van grootschalige investeringen in civiele rechtszaken tussen bedrijven. Juridica en Burford houden zich enkel en alleen bezig met procesfinanciering, en zijn de grootste partijen in deze markt. Credit Suisse heeft ook een tak procesfinanciering, maar is beduidend kleiner.

 

Een concreet voorbeeld: Burford investeerde 2 miljoen dollar in een zaak over diefstal van bedrijfsgeheimen. Het geld werd besteed aan het voorbereiden van het proces en het betalen van de advocaten. Burford, dat verder commentaar weigert over de huidige status van de zaak, krijgt bij winst 35 tot 67% van de opbrengst van de zaak.

 

De U.S. Camber Institute for Legal Reform heeft zich, net als de Kamer van Koophandel, tegen de procesfinanciering gekeerd. Het instituut vreest een toename van ongegronde claims tegen bedrijven, en ook dat de financiers steeds meer controle in de zaak zullen opeisen. Daarmee zou het attorney-client privilige onder druk komen te staan.

 

Procesfinanciering

Wie met een civiele procedure zijn recht wil halen, moet rekening houden met een kostenpost van vele tienduizenden Euro’s als de claim onverhoopt niet wordt toegekend....

 

Procesfinanciering is een oplossing voor wie een claim indient, maar het risico niet wil of kan lopen dat hij de civiele procedure verliest. Hoge kosten worden dan immers zijn deel: ettelijke tienduizenden Euro’s voor de eigen advocaat plus de proceskosten van de tegenpartij. Dat risico kan velen weerhouden van een gang naar de rechter, ook als het gaat om goed onderbouwde claims.

 

Het kan gaan om allerlei vorderingen: het aanvechten van een testament, eisen tot schadevergoeding, contractbreuk, productiefouten, beroepsaansprakelijkheid enzovoort. Zonde dat deze claims niet allemaal voor de rechter komen? De ongenuanceerde klagers over oprukkende claimculturen en 'Amerikaanse toestanden' zullen er geen traan om laten, degenen die zeggen dat het recht toegankelijk moet zijn voor iedereen des te meer.

 

Niet verwonderlijk dat procesfinancier Eric Pouw met zijn kantoor Wetsburg Juristen tot die laatste groep behoort. 'Voor lagere inkomens is er de door de overheid gefinancierde rechtshulp, anderen kunnen zich verzekeren tegen de kosten van rechtsbijstand. Maar heb je zo'n verzekering niet - en dat geldt voor het overgrote deel van de bevolking - en verdien je meer dan ongeveer 2.000 Euro netto, dan zijn de kosten helemaal voor jou als je juridische stappen gaat ondernemen. In de praktijk betekent dat een flink obstakel voor mensen om hun recht te zoeken', aldus Pouw. Het gaat hierbij niet alleen om particulieren die hun gelijk bij de rechter proberen te krijgen, maar ook voor kleine en grote bedrijven.

 

Wetsburg Juristen is al enige tijd actief als procesfinancier. Er is zeer voorzichtig gestart om te kijken op welke manier de Nederlandse en Belgische markt zou reageren en om te onderzoeken welke claims in aanmerking zouden kunnen komen. Pouw heeft vooraf ook met veel aandacht gekeken naar de Duitse en Engelse markt waar procesfinanciering al lang bestaat. In Nederland is er naast Wetsburg Juristen, maar één andere prosesfinancier actief. Wordt een zaak aangenomen - op grond van een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek - dan betaalt Wetsburg Juristen de advocaat en alle andere kosten die met de procedure gemoeid zijn, ongeacht of de claim uiteindelijk wordt toegekend of niet. Bij een gewonnen zaak ontvangt Wetsburg Juristen als beloning een van tevoren afgesproken percentage van het claimbedrag, na aftrek van de alle kosten. Dat percentage kan flink oplopen, want het varieert van 25 tot 45 procent.

 

Pouw: 'De hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zaak, de hoogte van de claim, de verwachte duur van de procedure en de financiële gegoedheid van de gedaagde partij.' In ruil daarvoor draagt de financier het risico van mislukking. In dat geval heeft de cliënt geen kosten. Die worden allemaal gedragen door Wetsburg Juristen. De juristen van Wetsburg procederen nooit zelf. De cliënt kiest namelijk zelf zijn advocaat.

 

Voor de rechtzoekende komt een en ander neer op “no cure, no pay”. Voor de advocaat geldt dat niet, hij mag immers volgens de regels van de Orde van Advocaten geen belang hebben bij de uitkomst van een zaak en heeft dat ook niet. Hij krijgt in alle gevallen gewoon zijn honorarium betaald. Vooraf krijgt de advocaat van cliënt een (bank)garantie voor zijn honorarium en overige kosten. Gedurende de procedure kan de advocaat telkens een deel van de garantie inroepen en uit laten betalen. 'Het blijft altijd de advocaat van de klant die de zaak behandelt en die behoudt zijn volledige zelfstandigheid', stelt Pouw nadrukkelijk.

 

Pouw denkt dat procesfinanciering op een kostendekkende manier is te exploiteren als ongeveer 70 procent van de zaken inderdaad gewonnen wordt. Met meer gewonnen zaken wordt er zelfs winst gemaakt. De verwachtingen over het aantal zaken dat in behandeling genomen zal worden, zijn overigens bescheiden. Pouw gaat uit van een honderdtal per jaar. Een beperkende factor is onder andere de ondergrens van honderdvijftigduizend Euro die Wetsburg Juristen hanteert voor het accepteren van een claim. De gemiddelde doorlooptijd van een civiel procedure bedraagt circa 2,5 jaar.

 

De kwaliteit van het haalbaarheidsonderzoek moet het onderscheidende kenmerk van deze vorm van dienstverlening worden. 'Gewonnen zaken bestaan natuurlijk niet', zegt Pouw. 'Het gaat altijd om betwiste vorderingen en als het er voor één partij echt slecht zou uitzien, rolt er meestal snel een schikking uit de bus. Dat zijn dus niet de zaken die de eiser zoveel tijd en geld kosten en bij ons terecht komen.'

 

'Maar wij menen wel door onze kennis en ervaring bij de andere zaken het kaf van het koren te kunnen scheiden. Met de grondige juridische toetsing die daarmee gepaard gaat kunnen overigens de advocaat en de klant zelf ook nog hun voordeel doen.'

 

Wetsburg Juristen heeft maatregelen genomen om allerlei mogelijke vormen van belangenverstrengeling uit te bannen. Overeenkomsten met Wetsburg Juristen moeten bijvoorbeeld geheim worden gehouden. Daarnaast is vastgelegd dat Wetsburg Juristen niet gaat handelen in claims. Wel heeft men bij het sluiten van de financieringsovereenkomst het 'pandrecht op de vordering' gekregen, hetgeen betekent dat de advocaat de te betalen claim in onderpand heeft voor het geval de cliënt zijn afspraken niet zou nakomen.

Wetsburg Juristen +31 76 30 30 707